MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 19 SAYISININ GİZEMİ

“hiçbir Siyasi konularla ilgisi yoktur”

MAYIS–2019 CUMA KADIR GECESI ? 

............................................................................

Mustafa Kemal Atatürk'ün necip Milletimize yapmış olduğu büyük hizmet, O'nun Allah tarafından özel olarak yaratıldığını gösteren en büyük belgelerden biridir.. Bu hizmetinin dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını incelediğimizde, şaşırtıcı bir gerçekle daha karşılaşırız: Hayatının hayret uyandırıcı düzeyde 19 sayısı ile kodlanmış olması. Birazdan tüm açıklığıyla şahit olacağınız bu büyük mucizeden bahsetmeden önce, sizlere çok küçük bir matematik bilgisi sunmayı zaruri buldum, çünkü okurken kavram yanılgısı olmasın istedim. Mucizenin büyüklüğünü daha iyi kavrayabilmeniz için lütfen önce aşağıdaki küçük notu okuyunuz: 

 

ÖNEMLİ NOT: Aşağıda birazdan okuyacağınız yazılarda sık sık "19'un tam katı olan sayı" kelimeleriyle karşılaşacaksınız. 19'un tam katı olan sayı demek, 19 ile kalansız bölünebilen tam sayı demektir. Örneğin 19, 38, 57, 76... bu sayılar 19 ile kalansız olarak bölünebilmektedir, dolayısıyla bu sayılar 19'un tam katıdır. Başka bir örnek daha vereyim: 1881 sayısı 19'un tam katıdır, çünkü 19 ile tam bölünebilir. (99*19=1881dir.)

ALLAH ATATÜRK'ÜN HAYATINI MUCİZEVİ ŞEKİLDE 19 İLE KODLAMIŞTIR.

 • Mustafa Kemal Atatürk 19. Asrın bitimine 19 yıl kala, 19'un tam katı olan 1881 yılında doğdu. Ayrıca 1881 yılını hicri takvime çevirdiğimizde karşımıza çıkan 1297 değerinin rakamları toplamı da hayret uyandırıcı şekilde 19'dur. (99x19=1881; yani 19'un tam katıdır)
 •  
 • Atatürk -kendi deyimiyle- 19 Mayıs'ta sabah Ezanı okunuyorken doğdu.
 • Atatürk Selanik'te doğdu. İlginç olan nokta, Selanik kelimesinin ebced değeri 19'un tam katı olan 171'dir. (9x19=171; yani 171 19'un tam katıdır.)
 •  
 • Mustafa Kemal Atatürk 19'un tam katı olan 1938 yılında ve yine 19'un tam katı olan 57 yaşında vefat etmiştir. 
 • 10 Kasım günü saat 9'da (10+9) vefat etmiştir. Cenazesi 19 Kasım'da Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmüştür. Cenazesinde çalınan Chopin'in cenaze marşının numarası 19' dur. Bu marsta 19 nota vardır.

Ayrıca  Atatürk ölmeden bir gün önce, duvarda asılı duran Kuran'ın sayfa belirteç ipinin 19. sayfada olduğu, kendisine Yasin-i Şerif okuyan imamlar tarafından açıklanmıştı. ( sene 1967: İmam ı sunufi)

Ve yine Ayrıca Ölmeden önce yatağının altında bulunan hatıra otomatik silahında 19 dolu mermi bulunuyordu

 • Atatürk ölmeden önce 19.000 lira miras bırakmıştır. (yine 19'un tam katı)
 • "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" harf sayısı 19'dur. 
 • "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" Atatürk'ün önemli sözü 19 hafttir. 
 • "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" Atatürk'ün önemli sözü 19 harftir. 
 • Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi başlığıyla birlikte 19 cümledir. 
 • Atatürk Nüfus Cüzdanı Numarası: 993814dür. Şaşırtıcı olan ise bu sayının 19'un tam katı olmasıdır. 
 • TBMM'nin ilk kütüğündeki sıra numarası: 19 
 • Nüfus Kütüğündeki sıra numarası: 19 
 • Hayatı boyunca Atatürk'e verilen madalyalar toplamı: 19
 • İstanbul Akaretler'de kaldığı evin numarası: 19'dur. Ayrıca hayatı boyunca İstanbul'a toplam 19 kez gitmiştir.

Kurtuluş Savaşı Yıllarında Atatürk üzerinde Tecelli Eden 19 Mucizesi

 • Atatürk İstanbul'da 9'uncu ordu müfettişliği'ne atandıktan 19 gün sonra, 19 Mayıs 1919 tarihinde, 19 yolcusu bulunan bandırma vapuruna binip Kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a Ayak bastı. Samsun'a vardığında 19'un tam katı olan 38 yaşındaydı. Samsun'da sadece 19 gün kaldı. (Bu çok büyük bir mucizedir)
 • 4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti, 19 gün sonra orada Erzurum Kongresini Topladı.
 • 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra Ankara'ya gitti. Bizi şaşırtan nokta, 114 sayısı 19'un tam katıdır. (19*=114)
 •  
 • TBMM'nin kurulmasına 19 Mart'ta tarihinde karar verdi.  (19 Mart 1920)
 • Milli Mücadele’ye fiili olarak başlanması için komutanlar ile yaptığı konuşma ve mecliste milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi: 19 Kasım 1919

 

 

Mustafa Kemal Atatürk 19'un tamkatı olan 57 yıl yaşamıştır. 57 sayısı 19'un tam katıdır ve üç tane 19'u içinde barındırır. (19+19+19=57) Mustafa Kemal'in hayatını üç evreye ayırdığımızda şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz: 

Atatürk'ün ilk 19 yıllık bölümü çocukluk ve hazırlık yıllarıyla geçerken, tam 19 yaşına bastığında, 1900 yılında Harp Okulu'na giriyor. Ayrıca bu okulu 20. olarak bitirdi, bunlardan biri yabancı kökenliydi; dolayısıyla 19. Türk olarak bitirdi. 

 

İkinci 19 yıllık döneminde Askerlik ve siyaset alanında faliyetler yaparken, tam 38 yaşına bastığında (2*19=38) yani üçüncü 19 yıllık dönemine gireceği anda, yepyeni bir Türkiye Devleti kurmak amacıyla 19 yolcusu bulunan Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıyor. 

 

Üçüncü 19 yıllık döneminde yeni Türk devletinin kuruluşu için mücadele veriyor. 

Çanakkale Savaşı Sırasında Mustafa Kemal Üzerinde tecelli eden 19 Mucizesi

 

19 Aralik'ta albay olduktan 19 gun sonra Çanakkale'de komutan olarak atandığı tümen numarasi 19'dur. 

Çanakkale Savaşının en kanlı günlerinden biri olan 19 Mayıs günü, 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, düşmanı Conkbayırı'nda durdurmayı başardı. Bu vesileyle 19 Mayıs'ta Miralaylığa terfi etti. (19 Mayıs 1915)

 

Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşında 57. Alay komutanı olarak görev yapmıştır. 57 sayısı 19'un tam katıdır.

Ayrıca Çanakkale savaşında 19 düşman askerine Türk asker elbisesi giydirip kendi ordularına doğru el göstererek ''yürümezseniz vururum!'' emri ile düşmanın üzerine gönderdi, böylece 19' unu da infaz etmişti.

 

ALLAH MUSTAFA KEMAL'İ ÖZEL OLARAK YARATMIŞTIR

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye ilk defa 19 ilde 19 ilahiyat fakültesi açtırmıştır. 

Kuran-ı Kerim in 76 sayfası sayfası ezberindedir. 76 sayısı yine 19'un tam katıdır. 

Atatürk Latife Hanım ile 912 gün evli kalmıştır. Şaşırtıcı olan, 912 sayısının 19'un tam katı olmasıdır. 19*48=912

 

ATATÜRK'ÜN ASKERLİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİNDE 19 MUCİZESİ

 

Mustafa Kemal'in komuta ettiği bütün orduların numarası 19'un tam katıdır. Örneğin Çanakkale savaşında komuta ettiği tümen numarası 19'dur. Çanakkale'de 57. alay komutanıydı. Komutanı olduğu bir başka alayın numarası da 57 idi.

 

19 yaşına bastığında, 1900 yılında Harp Okulu'na giriyor. Ayrıca Bu okulu 20. olarak bitirdi, bunlardan biri yabancı kökenliydi; dolayısıyla 19. Türk olarak bitirdi.

İstanbul Harp okuluna kaydı 1900 yılında gerçekleşmiştir.

Harp Akademisinin 57. (19'un tam katıdır) döneminde, Atatürk Harp Akademisine kaydoldu.

Mustafa Kemal'in ilk askeri görevi, 19. kolordu komutanlığıdır. 

Yüzbaşı olarak orduya katılış sırası 19'un tam katı olan 38'dir. 

19 Mart'da tuğgeneral oldu. (19 Mart 1916)

 

19 Nisan'da İstanbul’a giren Hareket Ordusunda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. (19 Nisan 1909)

Atatürk Harp Okulundan mezun olduktan 19 yıl sonra, 19 Eylül günü Mareşal oldu ve Gazilik unvanı verildi. 

Ayrıca 19 Aralık 1904 günü hürriyet fikirlerinden dolayı Yıldız Sarayına çağrıldı. (19 Aralık 1904

 

SONUÇ

 

Milletimizin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk, zahirde görünen tüm zorluklara rağmen modern, laik, demokratik bir Türkiye Cumhuriyetini kurmakla zaten bir mucizenin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Bununla birlikte yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verdiğimiz bilgileri akıl süzgecinden geçirip değerlendirdiğimizde, açıkça başka bir mucizesiyle daha karşılaşıyoruz: Mustafa Kemal'in hayatındaki kritik tarihler, Mustafa Kemal ile ilgili temel bilgiler mucizevi şekilde 19 ile kodlanmıştır. Elbette ki bunların hiçbiri kör tesadüflerin eseri değildir. 19 Mucizesini Atatürk'ün üzerinde tecelli ettiren Allah'dır. Allah Mustafa Kemal'i necip Türk Milletine armağan olarak özel yaratmıştır.

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mucizesine yönelik internet ortamında yorumlarda bulunan bir kısım kişiler, Mustafa Kemal'in hayatının aslında 19 ile kodlu olmadığı, sadece insanlar tarafından zorla 19 sayısının bulunmaya çalışıldığı eleştirisinde bulunmaktadırlar. Örneğin Uludağ Sözlükte biri şöyle bir yorumda bulunmuş

"bizde atatürkten tam 100 sene sonra doğmuş bir nesiliz. bi b... yarıyorumu hayır. 1+9+8+1= 19 ee noldu şimdi, hatta bu sayıya 19 ekleyip 19 çıkarırsak yine 19 hatta ve hatta 2 ile çarpıp ikiye bölünce, ve karesini alıp karekökünü alınca yine 19. neden bi  ...  anladığımız yok neden memleket bu halde, çünkü hep böyle boş boş şeylerle uğraşıyoruz. ben ölünce de 19 tane davulcu gelsin, bi 9 8 lik çalsınlar. 9+8+2=19 babam da onlara bahşiş olarak 19 ar tl versin."

 

Buna benzer yorumlar baştan sona çarpıtmadır, var olan mucizeyi örtmektir. Mustafa Kemal'in 19'un tam katı olan 1881 yılında doğması normaldir, olabilirdir; fakat ölüm tarihinin de 19'un tam katına denk gelmesi akıl sahiplerini zorunlu olarak bu konuda düşünmeye sevk etmektedir. Her insan ayın 19'una defalarca kez rastlamıştır, fakat pek çok insan zahirde ayın 19'unda normal bir yaşam sürerken Mustafa Kemal çok kritik sayılabilecek olaylarla, durumlarla çoğunlukla ayın 19'unda karşılaşmıştır.  Örneğin 19 Mayıs'ta Albay oldu, 19 Aralık'ta Miralay oldu, 19 Mart'ta Tuğgeneral oldu, 19 Eylül'de Mareşallik unvanı verildi, Cenazesi Yavuz zırhlısı ile 19 Kasım'da götürüldü,  Hareket ordusu ile İstanbul'a 19 Nisan'da girdi. 19 yolcusu bulunan Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a varan ve orada 19 gün kalan Mustafa Kemal Atatürk idi. Ve Yukarıda diğer yazdıklarımızın hepsi göstermektedir ki Mustafa Kemal'in hayatının 19 ile kodlu olması, kör tesadüflerin eseri değil, Allah'ın yaratma sanatının bir tecellisidir. 

 

19 rakamı sırlı bir rakamdır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de 19 mucizesi ile karşılaşmaktayız. 19 sayısının, Ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olması Kuran-ı Kerim'in Allah'ın Kelamı olduğunun bir göstergesidir. Örneğin Besmele Kuran'da 19 harftir. Kuran'da "Onun üzerinde ondokuz vardır." (Müddessir Suresi, 30) Ayeti ile dikkat çekilen bu sayı, Kuran'ın birçok yerinde şifrelenmiştir.

 

http://www.spiritueller.com/konu-mustafa-kemal-ataturk-ve-19-sayisinin-gizemi-mutlaka-oku.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !