Amon Ra kim?

( Amon Ra ) kim? !
 
Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.
 
Amon, Teb'in baş tanrısıdır ve ilk tanrıdır ve bütün tanrıların tanrısıdır. Eşi Amunet'le birlikte tanrıdır. Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Orta Krallık Dönemi'nde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedan'dan itibaren Tanrıların Kralı oldu. Ünlü Amen Tapınağı Karnak, dünyanın en büyük dinî yapısıdır. 19. ve 20. Hanedanlar Amen’in “görünmeyen yaratıcı güç” olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi.
 
Amon daha sonra Ra ile birleşerek dini törenlerde adı anılan ve kendisine yücelikler atfedilen Mısırın en güçlü tanrısı oldu.
 
Kral IV. Amenhotep Amon hoşnuttur anlamına gelen adını Akhenaton (Aton'un hizmetkarı) olarak değiştirdi ve Mısırda herhangi bir betimleme yapılmayan Aton dinini kurdu ve diğer tanrılara tapınmayı yasakladı. Kralların da tanrı değil insan olduğu düşüncesini yaydı. ancak Amon rahipleri bu durum karşısında ayaklandılar. Akhenaton'un ölümünden sonra Aton'un tek tanrıcı Güneş dini' tarihten silindi.[1]
 
Güncel etkiler; Amon'un adı günümüze kadar dini tören ve dualarda Âmin, Âmen şeklinde tekrarlanmaktadır.
 
Yahudilerin o bölgede köle olarak yaşadığı ve 400 yıl sürdüğü dönemde Âmin kelimesinin önce İbrani diline, oradan da Hristiyanların ve Müslümanların dinine girmiş olduğu. Amin Kelimesi Kur’anda yer almaz ve Islama girişinin Muhammed'in ölümünden 2 asır sonra yazılmış olan hadis kitapları ile gerçekleştiği ifade edilmektedir.
 
Evet namazın sonlarında uzun uzun Âmin kelimesini bilmeden zikir ediyoruz Kur’an’ı anladığı dilde okuyan her kimse bilir Amin kelimesi geçmediğini
 
Kur’an da yüce Allah’ımız bizlere nasıl dua edeceğimizi belirtiyorken nasıl bu hataya düştüğümüz belli evet Kur’an’ı anlamadan okuduğumuz için veya hiç okumayıp kulaktan duyma Müslüman olduğumuz içindir, şimdi bir konu paylaşacağım inanıyorum ki çoğu bu paylaşımıma karşı çıkacak olsun ben Allah’ın rızasını kazanmak için paylaşıyorum her kim Kur’an’ı anlamadığı dilden okursa veya hiç okumadıysa o Müslüman değildir Kelime-i Şahadet getirmek, nedir biliyor musunuz hayır 
Kelime-i Şahadet getirmek Allah’a yemin etmektir ben Kur’an’ı okudum İslam hak din Allah bir Muhammet peygamber de onun elçisidir ve Kitabımız Kur’an demektir evet anlaşılan Kur’an’ı okumadan Kelime-i Şahadet getirmek Allah’a karşı yalan yemin etmektir bakınız şu topluma Kur’an’ı okumadan onun bunun ağzıyla Kur’an’ı anlayarak okuyalım diyenlere saldıran büyük bir kitle var
 
Bazı TV de İslam programına yapan ilahiyatçıların dini sohbetlerine baksanız şirk içindeler çünkü Kur’an’ı bilmeden anlamadan din adamı sıfatı taşıyorlar ve bu şarlatanlara Allah adına sorular soruluyor ah, be kardeşim bir merak ette Kur’an’ı
 
anladığın dilde oku da bak yüce Allah’ımız biz kullarına ne mesajlar bilgiler veriyor kulun kula bir hükmü yoktur kuldan nazar olmaz ne dilersen yüce rabbinden dile ve yalnız Kur’andan al hakikat gerçeğini çünkü yüce Allah’ımız biz kullarını Kur’an’dan sorgulayıp hesaba çekecek
 
Zuhruf, Suresi 44 ayet “Ey peygamber, bu Kur’an, sana ve milletine bir öğüt ve bir şereftir ve siz hepiniz ondan sorguya çekileceksiniz.”
 
Evet Kur’an da olmayan hiçbir şeyi bilmeden kulaktan duyma uydurma kelimelerle din İslam’a mal etmeyin Amin demeyin çünkü Kur’an da olmayan bir kelime Allah’a ayit değildir
 
EN'AM-38 ayet Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.
 
Evet, yüce Allah’ımız biz kullarına nasıl dua edeceğimizi bildirdiği ayetleri paylaşıyorum dikkatle dinleyin bu duaya iştirak etmek isteyenler lütfen amin demesin
 
Yalnızca İNŞALLAH dilelim ki dualarımız hep birlikte kabul olur İNŞALLAH
 
( Kasas 24 ayet ) Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım
.
( Bakara 201 ayet )“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.”
 
( Bakara 286 ayet ) Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! 
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme
 
( Ali imran 147 ayet ) Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.
 
( Araf 155 ayet ) “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve 
(yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. 
.
( Araf 126 ayet ) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı 
al.”
 
( Yunus 85 ayet ) Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun 
baskı ve şiddetine maruz bırakma!”
 
( Hud 47 ayet ) Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten 
sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana 
uğrayanlardan olurum.
 
( İbrahim 38 ayet ) “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”
 
( İbrahim 40 ayet ) “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle 
kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” 
 
( İbrahim 41 ayet ) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.
 
( İsra 80 ayet ) “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 
(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana 
yardımcı bir kuvvet ver.”
 
( Kehf 10 ayet ) Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu 
durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır”
 
( Enbiya 89 ayet ) “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” 
 
( Mü’minün 97 ayet ) Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım
 
( Mü’minün 98 ayet ) “Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım 
 
( Mü’minün 109 ayet ) “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet 
edenlerin en hayırlısısın 
 
( Furkan 65 ayet ) “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir
 
( Furkan 74 ayet ) “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle
 
( Şuara 83 84 85 ayet ) “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.” Beni Naîm 
cennetinin varislerinden eyle.” 
 
( Mümtehine 4 ayet ) “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. 
 
( Mümtehine 5 ayet ) “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey  Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin 
 
( Tahrim 8 ayet ) Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter
 
EN'AM Suresi 21. ayet Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.
 
ZUMER Suresi 32. ayet  Kim, Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi yok!?
 
MAİDE Suresi 48. ayeti (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !